Reference

Odhlučnění restaurace Bílkova 13

V průběhu roku 2009 jsme realizovali obtížnější akustické řešení v restauraci Bílkova 13. Požadavkem byla možnost reprodukovat hudbu i po 22. hodině tak, aby vše bylo v souladu se zákonnými normami. Před vlastní realizací byl na místo přizván akustik, autorizovaná osoba, aby přeměřil současný stav neprůzvučnosti stropů. Měření probíhalo v bytových jednotkách nacházejících se nad restaurací.

Měřením bylo zjištěno, že stávající stropy nemají dostatečnou zvukovou neprůzvučnost, naměřená hodnota byla o 3 dB nižší než zákonný požadavek. Byla navržena speciální skladba podhledů se silentblokovými závěsy, dvěma druhy izolace, hliníkovou folií, která pomáhá vybití energie v nižších frekvencích, a sádrokartonovou deskou Diamant. Celková skladba podhledu měla odhadovanou neprůzvučnost 23dB a byla ukotvena 18 cm od stávajícího podhledu. Po dokončení realizace podhledů byl na místo opět přizván akustik, aby přeměřil stav po úpravách. Naměřené hodnoty ukázaly zlepšení neprůzvučnosti o 4,5 dB, bylo tedy s rezervou dosaženo zákonné normy pro reprodukci hudby o intenzitě 85 dB i po 22. hodině. Pro restauraci jsme provedli ještě několik zásadních akustických úprav např. odhlučnění dvorního traktu od klima jednotek – více reference klima jednotky.

Konečný výsledek

Neprůzvučnost zvýšena o 4,5dB
Hygienické limity splněny s rezervou, obnovení provozu
Byl dodán limiter, který hlídá hladinu hluku na hodnotě 85dB

  • Zadání investora: Celkový projekt odhlučnění provozu restaurace od bytů nad restaurací. Uspokojení požadavků hygienické stanice, byl vydán zákaz činnosti
  • Termín realizace: 2009
  • Doba realizace: postupné provádění díla
  • Místo realizace: Praha 1
  • Použité materiály:  deska Diamant, Deska Modré ticho, Cetris deska, Heraklith, cca 6 druhů izolací
  • Kategorie: odhlučnění komerčních prostor, odhlučnění stropu, odhlučnění stěny, odhlučnění komínů, odhlučnění klimajednotky, odhlučnění světlíků, odhlučnění VZT jednotek

Fotografie z průběhu realizace

Další reference z oblasti odhlučnění

© Noitami akustika 2010 - 2017 | Web navrhl a vytvořil MarMal.cz - tvorba webových stránek.