Odhlučnění bytu – obyvatele rušilo dupání, hra na piano i na bicí

Publikováno 7.12.2016 na portále estav.cz

Hluk z okolních bytů může být obtěžující natolik, že znemožňuje spokojené bydlení, což může zvyšovat stres a ohrožovat i zdraví obyvatel. Řešení odhlučnění vyžaduje odborný návrh i provedení. Hlukové izolování podlahy či stropů může vyřešit takové problémy jako dupání od sousedů či hluk z elektronické bicí soustavy.

Zvuková izolace stropu – kročejová izolace

Mladá rodina z Prahy 6 si pořídila činžovní byt před rekonstrukcí. Již při koupi bytu zjistili, že je z bytu nad nimi znatelně slyšitelné dupání a navíc hra na piano. Před realizací byl přizván na místo akustik s akreditací, který provedl měření a se kterým byl konsultován návrh skladby na odhlučnění. Měření prokázalo, že dle současných norem nevyhovuje prostor o 7 dB. Návrh odhlučnění a následná realizace spočívala v demontáži stávajícího prkenného podbití trámů, kde vznikla dutina cca 20 cm, která se následně vyplnila akusticky pohltivou minerální izolací, dále byl dodán akusticky neprůzvučný podhled na silentblokových závěsech (přerušovač vibrací) a neprůzvučná deska Knauf Diamant.

Akustickým propočtem, který byl součástí studie, byla vypočítána teoretická hodnota neprůzvučnosti dodané konstrukce. Výsledek byl již v hodnotách současných norem.

Zákazníkovi byl doporučen přisazený typ světel, kvůli možnému zeslabení akusticky neprůzvučného efektu.

Odhlučnění podlahy – zvuková izolace vodorovné konstrukce

Jednalo se de facto o domácí zkušebnu na elektro bicí v dětském pokoji. Sousedé pod dětským pokojem byli obtěžováni hlukem, který vycházel z pedálu (šlapky) bicí soustavy. Návrh této podlahy tedy neměl za cíl nepropustit hluk vydávaný v prostoru místnosti, ani běžným chozením nebo užíváním bytu, takže byla navržena do jisté míry neobvyklá skladba, měkké kročejové izolace pod podlahovou krytinu krytinu Hobra a standardní miralon 3 mm, toto vše v opakované skladbě. Celkové zvýšení podlahy bylo do 20 mm, což byl i požadavek

Podlaha – snížení kročejového hluku

Majitel bytu na Vinohradech pociťoval znatelný diskomfort v podobě dupání nad hlavou, byt nad ním se pronajímá cizincům, povětšinou studentům, takže jakákoli domluva kvůli časté výměně nájemníků neměla smysl.

Jednalo se o činžovní dům kolem roku 1920, při obhlídce na místě jsme zjistili, že podlaha sousedů vykazuje absenci těžké složky, která je ve skladbě trámového stropu – podlahy nepostradatelná. Zásyp v minulosti zřejmě někdo vybral a nahradil obyčejnou izolací. Bylo zde jasné, že řešení, pokud se nevrátí zásyp nebude dokonalé. Návrh spočíval v odhlučnění podlahy a v odhlučnění stropu. V místě pronajímaného bytu byla dodána 1x dřevovláknitá deska a 2x deska WOLF TRI 15 mm, tím se částečně vyřešilo jak zatížení plošné hmotnosti podlahy, tak i rozložení rázovitých mechanických nárazů které vznikají při chůzi – především patou.

Efekt odhlučnění byl pro investora dostačující, takže neměl důvod absolvovat montáž akustického podhledu ve svém bytě.

Montáž SDK stropu Knauf Diamant pro odhlučnění kročejového hluku z bytu z vyššího podlaží.

SDK strop po vytmelení a zabroušení spár. Byl doporučen takový typ světel, aby nebyl narušen vypočtený akustický útlum.

Hluk z okolních bytů může být obtěžující natolik, že znemožňuje spokojené bydlení, což může zvyšovat stres a ohrožovat i zdraví obyvatel. Řešení odhlučnění vyžaduje odborný návrh i provedení. Hlukové izolování podlahy či stropů může vyřešit takové problémy jako dupání od sousedů či hluk z elektronické bicí soustavy.

Zvuková izolace stropu – kročejová izolace

Mladá rodina z Prahy 6 si pořídila činžovní byt před rekonstrukcí. Již při koupi bytu zjistili, že je z bytu nad nimi znatelně slyšitelné dupání a navíc hra na piano. Před realizací byl přizván na místo akustik s akreditací, který provedl měření a se kterým byl konsultován návrh skladby na odhlučnění. Měření prokázalo, že dle současných norem nevyhovuje prostor o 7 dB. Návrh odhlučnění a následná realizace spočívala v demontáži stávajícího prkenného podbití trámů, kde vznikla dutina cca 20 cm, která se následně vyplnila akusticky pohltivou minerální izolací, dále byl dodán akusticky neprůzvučný podhled na silentblokových závěsech (přerušovač vibrací) a neprůzvučná deska Knauf Diamant.

Akustickým propočtem, který byl součástí studie, byla vypočítána teoretická hodnota neprůzvučnosti dodané konstrukce. Výsledek byl již v hodnotách současných norem.

Zákazníkovi byl doporučen přisazený typ světel, kvůli možnému zeslabení akusticky neprůzvučného efektu.

Odhlučnění podlahy – zvuková izolace vodorovné konstrukce

Jednalo se de facto o domácí zkušebnu na elektro bicí v dětském pokoji. Sousedé pod dětským pokojem byli obtěžováni hlukem, který vycházel z pedálu (šlapky) bicí soustavy. Návrh této podlahy tedy neměl za cíl nepropustit hluk vydávaný v prostoru místnosti, ani běžným chozením nebo užíváním bytu, takže byla navržena do jisté míry neobvyklá skladba, měkké kročejové izolace pod podlahovou krytinu krytinu Hobra a standardní miralon 3 mm, toto vše v opakované skladbě. Celkové zvýšení podlahy bylo do 20 mm, což byl i požadavek

Podlaha – snížení kročejového hluku

Majitel bytu na Vinohradech pociťoval znatelný diskomfort v podobě dupání nad hlavou, byt nad ním se pronajímá cizincům, povětšinou studentům, takže jakákoli domluva kvůli časté výměně nájemníků neměla smysl.

Jednalo se o činžovní dům kolem roku 1920, při obhlídce na místě jsme zjistili, že podlaha sousedů vykazuje absenci těžké složky, která je ve skladbě trámového stropu – podlahy nepostradatelná. Zásyp v minulosti zřejmě někdo vybral a nahradil obyčejnou izolací. Bylo zde jasné, že řešení, pokud se nevrátí zásyp nebude dokonalé. Návrh spočíval v odhlučnění podlahy a v odhlučnění stropu. V místě pronajímaného bytu byla dodána 1x dřevovláknitá deska a 2x deska WOLF TRI 15 mm, tím se částečně vyřešilo jak zatížení plošné hmotnosti podlahy, tak i rozložení rázovitých mechanických nárazů které vznikají při chůzi – především patou.

Efekt odhlučnění byl pro investora dostačující, takže neměl důvod absolvovat montáž akustického podhledu ve svém bytě.

© Noitami akustika 2010 - 2017 | Web navrhl a vytvořil MarMal.cz - tvorba webových stránek.