Legislativa a normy týkající se hluku a akustiky

Norma na neprůzvučnost konstrukcí v prostorech určených k bydlení, občanské vybavenosti a v pracovním prostředí

Hygienické limity na stavební akustiku vycházejí z Nařízení vlády č. 272/2011Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, toto a jiné nařízení jsou zcela závazné, pokud nemají vyjímku pouze doporučujícího charakteru. Tyto požadavky a normy mají zajistit ochranu člověka před nadměrným a zdraví škodlivým hlukem.

Požadavky na vzduchovou neprůzvučnost mezi místnostmi v budovách jsou stanoveny na základě charakteru oddělovaných místností (chráněné místnosti příjmu a hlučné místnosti zdroje zvuku) a v závislosti na směru přenosu zvuku (horizontální x vertikální). Základní požadovaná hodnota zvukové izolace mezi byty v bytových domech, resp. mezi obytnou místností jednoho bytu a všemi ostatními místnostmi druhého bytu, je pro stěny i stropy R’w = 54 dB, vzduchové neprůzvučnosti (zvuk šířící se vzduchem).

Současné normové požadavky na kročejovou neprůzvučnost vodorovných konstrukcí mezi byty připouštějí  L’L,w = 53 dB, (zvuk šířící se konstrukcí, dupání, klapání, bouchání…)

Hygienický limit v chráněném vnitřním prostoru staveb, jedná se o typ staveb pro bydlení nebo stavby občanské vybavenosti (pro bydlení, zdravotní a sociální účely , školy atd), tyto limity jsou udávány v maximálních nebo ekvivalentních hodnotách akustického tlaku pro denní a noční dobu.
Ty nejzákladnější:

Ekivavlentní  hluk pronikající zvenčí (typicky hluk z dopravy) je hodnota 40dB pro dobu denní, pro noční dobu t.j. od 22:00 do 6:00 se uplatňuje další korekce -10dB.

Pro hluk šířící se uvnitř konstrukce objektu (například kotelna, restaurace nebo hudební klub v obytném domě) je hodnota 40dB, pokud se jedná o zjištění tónové složky, tak se uplatňuje korekce -5dB. Za hluk uvnitř budovy se považuje i zdroj hluku vydávaný mimo objekt, ale prokazatelně pronikající do konstrukce budovy. Pro noční dobu t.j. od 22:00 do 6:00 se uplatňuje další korekce -10dB.

Hygienický limit pro osmihodinovou pracovní dobu s ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h. =85 dB. Obdobně tak platí i pro impulsivní, kde spočítá s hladinou 107 dB. Pro pracoviště, kde je vyžadována jakákoli duševní práce náročná na pozornost a soustředění, je hodnota pouze LAeq,8h. 

Norma na akustiku

 

Prostory sloužící k výchově dětí a mládeže jako jsou učebny, mají stanovenou normu 730527 na optimální dobu dozvuku, a to 0,7 s.

Hodnota pro tělocvičny, nebo posluchárny je individuální podle objemu místnosti, hodnoty pro jazykové učebny 0,45 s atd.

© Noitami akustika 2010 - 2017 | Web navrhl a vytvořil MarMal.cz - tvorba webových stránek.