Legislativa a normy týkající se hluku a akustiky

Norma na neprůzvučnost konstrukcí v prostorech určených k bydlení, občanské vybavenosti a v pracovním prostředí

Normové požadavky na stavební akustiku vycházejí z Nařízení vlády č. 148/2006Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, toto a jiné nařízení jsou zcela závazné, pokud nemají vyjímku pouze doporučujícího charakteru. Tyto požadavky a normy mají zajistit ochranu člověka před nadměrným a zdraví škodlivým hlukem.

Požadavky na vzduchovou neprůzvučnost mezi místnostmi v budovách jsou stanoveny na základě charakteru oddělovaných místností (chráněné místnosti příjmu a hlučné místnosti zdroje zvuku) a v závislosti na směru přenosu zvuku (horizontální x vertikální). Základní požadovaná hodnota zvukové izolace mezi byty v bytových domech, resp. mezi obytnou místností jednoho bytu a všemi ostatními místnostmi druhého bytu, je pro stěny i stropy R´w = 53 dB, vzduchové neprůzvučnosti (zvuk šířící se vzduchem).

Současné normové požadavky na kročejovou neprůzvučnost vodorovných konstrukcí mezi byty připouštějí propustnost hluku o maximální intenzitě ΔLn,w = 55 dB, (zvuk šířící se konstrukcí, dupání, klapání, bouchání…)

Hygienický limit v chráněném vnitřním prostoru staveb, jedná se o typ staveb pro bydlení nebo stavby občanské vybavenosti (hotely, nemocnice), tyto limity jsou udávány v maximálních přípustných hodnotách akustického tlaku pro denní a noční dobu.
Ty nejzákladnější:

Pro hluk pronikající zvenčí (například klimajednotka souseda) je hodnota 40dB, pokud se jedná o zjištění tónové složky, tak se uplatňuje korekce -5dB. Pro noční dobu t.j. od 22:00 do 6:00 se uplatňuje další korekce -10dB.

Pro hluk šířící se uvnitř konstrukce objektu (například kotelna, restaurace nebo hudební klub v obytném domě) je hodnota 40dB, pokud se jedná o zjištění tónové složky, tak se uplatňuje korekce -5dB. Za hluk uvnitř budovy se považuje i zdroj hluku vydávaný mimo objekt, ale prokazatelně pronikající do konstrukce budovy. Pro noční dobu t.j. od 22:00 do 6:00 se uplatňuje další korekce -10dB.

Hygienický limit pro osmihodinovou pracovní dobu je A L=85dB. Stejně tak platí i pro impulsivní, jednorázový hluk. Pro pracoviště, kde je vyžadována jakákoli duševní práce náročná na pozornost a soustředění, je hodnota pouze A L=50dB. Pro pracoviště, kde je vyžadována duševní práce rutinního typu, opakujících se operací aj. je hodnota A L=60dB.

Norma na akustiku

Normy na akustiku se blíže specifikují v Nařízení vlády č.:502/2000 SB a jeho následných novelách jako je NV č.: 172/2011.

Prostory sloužící k výchově dětí a mládeže jako jsou učebny, posluchárny, mají stanovenou normu na dobu dozvuku, a to 1,0 s.

Ve chvíli, kdy se jedná o prostor učerný pro hudební výchovu, tělocvičnu, aulu, tak je stanovena hodnota doby dozvuku na 2,0 s.

© Noitami akustika 2010 - 2017 | Web navrhl a vytvořil MarMal.cz - tvorba webových stránek.