Jak odhlučnit byt

Trocha teorie. Co a jak odhlučnit, pár zásad odhlučnění a najčastější problémy.

Odhlučnění bytu

Klid a ticho jsou základními vlastnostmi plnohodnotného bydlení, které určují jeho kvalitu a také Vaši psychickou pohodu. Současné normy závazně stanovují, že mezibytová konstrukce podlaha, stěny či strop musí vykazovat minimální hodnotu neprůzvučnosti R´w = 54 dB. Bohužel z vlastní praxe vím, že i současné novostavby jsou zřejmě kvůli úspoře materiálu projektovány na úplné hranici této normy, což často nezajišťuje dostatečné soukromí jednotlivým bytům. To znamená, že i když stavba zákonné normě vyhovuje, je přesto vnímán nežádoucí hluk.

Dalším nežádoucím jevem u novostaveb, který ovlivňuje neprůzvučnost konstrukcí, je nedostatečná izolace vodovodního potrubí, umísťování elektrických zásuvek zrcadlově, anebo že ložnice jednoho bytu často sousedí zcela nelogicky s koupelnou bytu druhého.

S nežádoucími hluky se v domácnostech setkáváme běžně. Buď od sousedů nad námi (klapání, bouchání nábytku, hlasy) nebo od sousedů vedle nás, tam nejčastěji vnímáme mluvené slovo, TV, cinkání příborů atd. Zcela a úplně odhlučnit byt je věc takřka nereálná, protože i když se profesionálně odhluční strop, tak částečně proniká energie dál stěnami, podlahou, špaletou dveří, okny atd. Řešení je jediné a to aplikovat systém místnost v místnosti, ale na to většinou není dostatečný prostor. Z mé praxe mohu ale potvrdit, že při každé naší realizaci akustická úprava napomohla k eliminaci nežádoucích zvuků.

Určení zdroje hluku

Ve valné většině případů si zákazník určí zdroj hluku sám, v bytě bydlí, usíná, probouzí se a má nežádoucí hluky naposlouchané nejlépe. Ve chvíli, kdy se jedná o komplikovanější problém, tak je zapotřebí provést sondy, nahlédnout do projektové dokumentace, nebo provést akustická měření.  Dá se ovšem konstatovat, že stavebních materiálů jako je dispoziční a mezibytové zdivo nebo betony a anhydridy na podlaze, dále trámové nebo betonové stropy je pouze několik desítek druhů, všechny jsou již dávno přeměřené a známe jejich přednosti i slabiny. 

Odhlučnění stěn

Odhlučnění stěn a zdí řešíme montáží sendvičové předsazené stěny, nejčastěji ve skladbě speciálních neprůzvučných desek jako je Phonestar WOLF nebo hutných sádrokartonových desek jako je Knauf Diamant, Silentboard, Rigips modrá deska, Siniat la-sound aj. Tento deskový materiál nepropustí část zvukových vln a  odráží je zpět do dutiny, kde širokopásmový akustický absorber zaručuje tříštění vln a tím pádem pohlcování zvuku uvnitř dutiny. Díky správnému navržení skladby předstěny můžeme nabídnout několik variant předsazených stěn. Příslušná varianta je vždy volena na základě vlastností odhlučňovaných prostor, tj. jejich velikosti, druhu stávajícího zdiva a jeho stavu.

Montáží dodatečných, předsazených stěn lze dosáhnout zásadního zvýšení vzduchové neprůzvučnosti  s tím, že hodnoty neprůzvučnosti stávající stěny a nové předstěny se nesčítají. Prostorová náročnost jednotlivých předstěn je od 3cm od stávající zdi, nejčastěji námi používané předstěny si vyžadují 8,5 cm, speciální předstěny mohou ubírat 16 i více cm.

Zásadou navrhovaných protihlukových úprav je fakt, že zvuky s nižší frekvencí (basy) lze eliminovat jen velice omezeně oproti vyšším frekvencím. Čím nižší má nežádoucí hluk frekvenci a čím účinnější má předstěna být, tím více prostoru si vyžádá. Povrch nové akustické předstěny je rovný s přesností 2 mm na 2 m (dle technologických postupů výrobce materiálů se jedná o vysokou kvalitu povrchu), zpravidla tedy podstatně rovnější než stávající, omítnutá stěna, a lze ji ihned přetírat běžnými interiérovými barvami.

Odhlučnění stropu

Odhlučnění stropů řešíme dvěma způsoby. Prvním z nich je instalace samonosného akustického podhledu na dvojitém profilu, který zaručuje, že se podhled nedotýká stávajícího stropu, je totiž rozepřen do obvodových zdí místnosti. U tohoto způsobu instalace jsme limitováni statickými vlastnostmi konstrukcí, záleží na velikosti místnosti.

Druhou možností instalace akustického podhledu je montáž na silentblokové závěsy, tedy závěsy, které jsou vyrobeny z gumy a nepřenáší vibrace. Oba tyto způsoby instalace akustických podhledů jsou efektivní a jejich aplikace je rozhodována individuálně, vždy podle konkrétní situace.

Instalace akustického podhledu si vyžaduje minimálně 9 cm prostoru od stávajícího stropu, ve stejné skladbě je podhled pak zásadně účinnější při 13 cm snížení a plný potenciál využijeme při 20cm snížení podhledu, což může být všeobecně velkou nevýhodou. Instalace akustických podhledů je úspěšná především v řešení vzduchové neprůzvučnosti konstrukcí, u řešení kročejové neprůzvučnosti musíme zpravidla počítat s tím, že nežádoucí hluk bude sice zmírněn, ale ne zcela eliminován. Povrch nového akustického podhledu je rovný s přesností 2 mm na 2 m, zpravidla tedy podstatně rovnější než stávající strop a lze ji ihned přetírat běžnými interiérovými barvami.

Odhlučnění podlahy

Odhlučněním podlah zpravidla řešíme problematiku, kdy vy jste zdrojem hluku, který obtěžuje sousedy pod vámi. Pokud je problém opačný, tj. hluk od sousedů pod vámi obtěžuje vás, je vždy lepší odhlučňovat strop souseda než vaši podlahu. Pokud upravujeme podlahu za účelem zvýšení neprůzvučnosti, aplikujeme speciální skladbu, která je schopna krom hluku šířeného vzduchem eliminovat i mechanické rázy. Vždy třeba počítat s dostatkem místa pro takové úpravy, minimálně by to měly být 2 cm bez podlahové krytiny, ideálně pak 5 cm. Úpravou podlahy docílíme zvýšení jak vzduchové tak kročejové neprůzvučnosti.

Jak tedy na odhlučnění vašeho bytu?

Na trhu je spoustu materiálů a systémů, kterými lze dosáhnout vyšší neprůzvučnosti stávající konstrukce. Ať již to jsou přírodní nebo umělé materiály, vždy je třeba dbát na správný postup při jejich instalaci. Častou chybou je například domněnka, že problémy s nežádoucím hlukem pomůže vyřešit nalepení polystyrénových desek. To je omyl.

My jsme si zvolili systém dvojitých nebo několikanásobných sendvičových konstrukcí. Jejich hlavní výhodou je nízká váha, rychlost montáže,  vynikající parametry neprůzvučnosti, malý instalační prostor a výhodná cena. K instalaci těchto konstrukcí se využívá dvou zcela odlišných materiálů. První část konstrukce je tvořena materiálem s co největší objemovou hustotou, tedy materiálem co nejtěžším. Druhá část konstrukce je tvořena naopak materiálem měkkým a porézním či vláknitým. Spojením těchto dvou vrstev vznikne dvojitá konstrukce, tzv. sendvič. K dosažení co největšího odhlučnění je při instalaci konstrukcí potřeba dodržovat několik důležitých zásad.

Hlavní zásady při odhlučnění nejen bytu:

  • Konstrukce se nesmí pevně dotýkat zdí nebo stropů, které chceme odhlučnit. Upevnění řešíme pomocí pěnových podlepení, gumovými segmenty přerušujícími vibrace, pryžemi apod.
  • Nově instalovaná konstrukce musí být namontována bez jakýchkoli mezer.
  • Vyhýbat se montáži jakýchkoli rozvodů do akustické příčky, protože s každým otvorem klesá účinnost odhlučnění příčky.
  • Dodržovat postupy a předpisy dle technických listů výrobce používaného materiálu.
  • K instalaci složitějších konstrukcí vždy přizvat odborně vyškolenou osobu
  • Nevyužívat služeb firem, které nejsou certifikovány, nemají atesty!
  • používat materiály,které jsou přeměřeny a mají jasnou a doložitelnou hodnotu neprůzvučnosti nebo pohltivosti.

Nejčastější problémy s hlukem v domácnostech

Ze sousedních bytů je slyšet zvuk tekoucí vody v rozvodech vody a odpadu.
Tento hluk může být velmi nepříjemný, obzvláště v případech, kdy Vaši ložnici odděluje od koupelny v sousedním bytě společná stěna. Problém s tímto hlukem lze vyřešit montáží sendvičové předsazené stěny. Ověřený vjemový efekt takového odhlučnění se pohybuje mezi 40 až 75 %, v závislosti na materiálové skladbě montované předstěny a na stavu stávající stěny, ke které se předstěna montuje.

Z horních sousedních bytů je slyšet dupání, klapání, používání nábytku apod.
Hluk je způsoben v převážně většině absencí dostatečné kročejové izolace v podlaze sousedů nebo staršími trámy, které nedokáží udržet vibrace a přenášejí je do spodní místnosti. Řešením je zvýšení kročejové neprůzvučnosti přidáním akustického podhledu s antivibračními silentblokovými závěsy. Tento hluk patří k těm nejhůře odstranitelným, jen zřídka se ho podaří úplně eliminovat.

Ze sousedních bytů je slyšet radio, televize či mluvené slovo.
Tento nejlépe odstranitelný problém s hlukem je také nejčastějším. Nastává v okamžiku, kdy mezibytová příčka nemá dostatečnou vzduchovou neprůzvučnost. Řešením je montáž předsazené stěny, kterou se zvýší vzduchová neprůzvučnost stěn.

© Noitami akustika 2010 - 2017 | Web navrhl a vytvořil MarMal.cz - tvorba webových stránek.