Jak odhlučnit byt? Hluk z kotelny i od sousedů

Publikováno 25.10.2016 na portále estav.cz

Hluk z okolních prostorů může být obtěžující natolik, že znemožňuje spokojené bydlení, což může zvyšovat stres a ohrožovat i zdraví obyvatel. Co s tím? Jak odhlučnit byt? Řešení odhlučnění vyžaduje odborný návrh i provedení. Velký vliv mají detaily. Na příkladech z praxe lze vidět řešení odhlučnění převážně sendvičovými konstrukcemi.

Bzučení z kotelny – hluk prostupující konstrukcí

Zákazník z Prahy požadoval odhlučnění specifického hluku „bzučení“. Tento monotónní hluk obtěžoval především v nočních hodinách, kdy hladina zvuku pozadí (projíždějící auta, hluky z ulice atd.) byla již nepatrná. Po posouzení již konkrétních prostor bylo zjištěno, že se bzučivý hluk šíří z kotelny a že hluk vydávají čerpadla, která jsou napevno spojena s centrálním vedením potrubí a to následně kotveno do stropu (podlahy stěžovatele), do stěn a do podlahy kotelny.

Před úpravou čerpadlo předává vibrace do celého vedení potrubí a to následně do konstrukce budovy.

Po úpravě, byl dodán přerušovač vibrací, který částečně eliminuje přenos do okolní konstrukce budovy.

Návrh odhlučnění

Na čerpadla byly dodány kompenzátory – gumové přerušovače hluku zamezující vibracím, které dále neprostupují v tak velké míře po trubce. Na vedení potrubí byl dodán pružný závěs uchycení. V rámci úprav bytu byla dodána protihluková předsazená příčka s křemičitopískovou deskou a s deskami  La Sound o celkové tloušťce 3,5 cm s parametrem neprůzvučnosti Rw 19 – 22dB. Zákazník se rozhodl současně s protihlukovými úpravami položit také novou podlahu, jejíž skladbu jsme mu také navrhnuli.

Hluk od sousedů pronikal přes stěnu rozrušenou instalacemi

Majitel bytu v novostavbě na Praze 9 si stěžoval na pronikající hluk skrz mezibytovou příčku od sousedů vedle, kdy slyšitelné bylo především mluvené slovo, radio, televize. Na místě bylo zjištěno, že mezibytová příčka je postavena z cihly Porotherm 24 aku. Tato cihla by měla splňovat hlukovou normu, ale po autorizovaném akustickém přeměření bylo prokázáno, že tomu tak není. Důvodem bylo zřejmě mnoho instalací vedených přímo v příčce, tudíž mnoho žeber cihly bylo porušeno a cihla tak nemohla mít stejný parametr neprůzvučnosti jako cihla neporušená. Chybný tedy není výrobek akustické cihly, ale jeho neodborné použití.

Složitá předstěna s neprůzvučnou deskou

Neprůzvučná předstěna s deskou SILENT

Knauf Silent board

Návrh opatření zvukové izolace

Protože se jednalo o místnost ložnice a u sousedů se jednalo o obývací pokoj s kuchyní, bylo zákazníkovi doporučeno profesionální řešení opakovanou skladbou sendvičové stěny. Tloušťka skladby je 13 cm a parametr neprůzvučnosti je pak nad hodnotou 55dB při použití akusticky neprůzvučných desek Knauf DIAMANT a SILENT BOARD. Zákazník po realizaci konstatuje, že se hluk dostal pod práh jeho vnímání, nedokáže ho již probudit, nebo nezamezí pozvolnému usínání, prostě se na něj nesoustředí.

Odhlučnění ložnice, kde byl požadavek co nejužší skladby

Starší pár řešil celkem běžný problém s nedostatečnou neprůzvučností stěny, primárně se jednalo o vzduchovou neprůzvučnost, částečně i dupání. Na druhé straně příčky byl dětský pokoj kde trávili čas tři děti. Příčkou bylo slyšet nejen vískání, pobíhání, ale také rádio atd. Požadavek ze strany investora byl ale striktní, musíme se vejít do 3 cm. Investorovi byly vysvětleny fyzikální zásady zpětné rezonance, akustické křivky atd.

Návrh zvukové izolace

Akusticky neprůzvučná deska s křemičitým pískem WOLF TRI 15 dále překrytá neprůzvučnou deskou La-sound. Původní odhad efektu odhlučnění před realizací byl kolem 30 – 40 %, toto bylo také splněno, hluk se celkově v místnosti stal zásadně snesitelnějším, bylo dosaženo efektu odhlučnění jak ve škále frekvenčního pásma, tak především v intenzitě hluku.

Sádrokartonová stěna.

Sádrokartonová předstěna a strop: „místnost v místnosti“.

Odhlučnění stěn i stropu pracovny

V tomto případě byl požadavek co nejvíce odhlučnit pracovnu od souseda nad a vedle místnosti. Kvůli nedostatku místa byla navržena sendvičová skladba silná 8 cm, s parametrem neprůzvučnosti 20 – 23 dB a svěšený podhled na silentblokových závěsech s deskou Diamant 13 cm s parametrem neprůzvučnosti 18 -20 dB. V systému „místnost v místnosti“ je důležité dbát na jednotlivé napojení stěn v koutech a styku stěny s podhledem.

© Noitami akustika 2010 - 2017 | Web navrhl a vytvořil MarMal.cz - tvorba webových stránek.